Omgevingsvisie

Uw bouwplan of bouwinitiatief

Heeft uw plan of initiatief iets te maken met:

  • het bouwen of veranderen van gebouwen of
  • het veranderen van de functie van een gebouw of terrein (bijvoorbeeld een kantoor ombouwen tot woningen)?

Bekijk dan eerst het bestemmingsplan op omgevingswet.overheid.nl. Daarin staat wat de regels zijn.

Lees op de website van gemeente Gooise Meren wat een bestemmingsplan inhoudt.

Conceptaanvraag

Heeft u een (bouw)plan waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Via het Omgevingsloket kunt u een conceptaanvraag (conceptverzoek) doen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.  De gemeente bekijkt dan of uw (bouw)plan haalbaar is.

Start een conceptaanvraag

Verbetering van uw straat of buurt

Heeft u een initiatief of idee voor verbetering van uw straat, de buurt of de gemeente? Deel uw initiatief met ons. Een goed initiatief vraagt om samenwerking met anderen. Wij denken graag met u mee over wat er nodig is om uw plan mogelijk te maken.

Meld uw initiatief of idee bij de gemeente.