Omgevingsvisie

Beleid per thema

Voortbouwen op bestaand beleid

Er is al veel beleid opgesteld. Vanwege de fusie van de gemeente Gooise Meren is het bestaande beleid vrij recent en dus actueel. Vanuit dit beleid worden de ambities en richtinggevende kaders opgenomen in de Omgevingsvisie.

Omgevingswet / omgevingsvisie gemeente Gooise Meren

Regio Gooi- en Vechtstreek

Wonen

Economie

Water, Groen, Natuur en Cultuur

Duurzaamheid

Recreatie en Toerisme

Verkeer en Parkeren

Erfgoed

Overig

Bekijk alle overige beleidsnota's op de website van gemeente Gooise Meren