Omgevingsvisie

Aan de slag

We doen het samen!

We gaan ervan uit dat de projecten uit de omgevingsvisie uitgevoerd worden door iedereen die in Gooise Meren woont, werkt, de vrije tijd doorbrengt, of er op een andere manier bij betrokken is.

Het beschermen, gebruiken en ontwikkelen van de leefomgeving is steeds meer de verantwoordelijkheid van de overheid, bedrijven, organisaties en inwoners samen. De rol van de gemeente verandert daardoor.

Ruimte voor ideeën

In Gooise Meren willen we mensen de ruimte geven om met eigen plannen en ideeën te komen. Dat past ook in de werkwijze van de Omgevingswet. Plannen en ideeën in Gooise Meren worden behandeld op de ‘ja, mits’-manier: we staan positief tegenover nieuwe ideeën, op voorwaarde dat deze passen in de omgevingsvisie.

Plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan (later: omgevingsplan, als de Omgevingswet ingaat), moeten wel passen in de omgevingsvisie. We moedigen plannen en ideeën aan en ondersteunen deze als ze  bijdragen aan de doelen in de omgevingsvisie.

Iedereen die een idee inbrengt, kan in de omgevingsvisie zien waarop zijn of haar idee wordt beoordeeld:

  • Onze doelen staan beschreven in de Schijf van Vijf (deel A)
  • De doelen zijn verder uitgewerkt per onderwerp (deel B)
  • Per gebied zijn ook een aantal eigen doelen weergegeven (deel C)

Natuurlijk zal een plan of idee in de praktijk niet op alle onderdelen maximaal ‘scoren’. Een score is geen hard getal: het gaat om een ‘kwalitatieve inschatting’. Het is belangrijk dat er gemiddeld een positieve score uitkomt en dat er geen heel slechte scores tussen zitten. Dan is sprake van een ‘maatschappelijke meerwaarde’ van een plan of idee.

Participatie

In Gooise Meren betrekken we onze inwoners en andere betrokkenen zo vroeg mogelijk bij plannen en projecten. Hun belangen wegen nadrukkelijk mee. Initiatiefnemers moeten hun stem op een goede manier kunnen laten horen: dit heet participatie. Het is belangrijk dat alle belangen en standpunten op tafel komen om een goede afweging (keuze) mogelijk te maken. Door mensen vroegtijdig te betrekken bij ontwikkelingen in de leefomgeving ontstaat ook een beter plan.

Mensen moeten zelf de participatie rondom hun plan regelen. Zij moeten dus overleggen met omwonenden en andere betrokkenen. Daarbij moeten zij een goed en open proces doorlopen.

Samenhang met andere instrumenten

Als de Omgevingswet ingaat (januari 2024) dan werkt de omgevingsvisie samen met 2 andere hulpmiddelen uit de Omgevingswet: het omgevingsplan en de programma’s.

  • De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in regels in het omgevingsplan. Het omgevingsplan geldt volgens de wet voor iedereen.
  • De Omgevingswet biedt daarnaast de mogelijkheid om programma’s te maken. Een programma is een uitwerking van de omgevingsvisie voor een bepaald onderwerp of gebied.

De omgevingsvisie blijft bij de tijd

De omgevingsvisie is niet klaar als de gemeenteraad deze heeft vastgesteld. Het is een visie waaraan we blijven werken en die we bij de tijd willen houden. Daarom zullen we de visie regelmatig aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Ook is het belangrijk dat de belangrijkste delen van het beleid in de omgevingsvisie is samengebracht, maar nog niet alles. De rest gaan we de komende jaren aan de omgevingsvisie toevoegen. Als er weer een nieuwe versie van de omgevingsvisie komt, dan kunnen burgers weer meedenken. Zo is de omgevingsvisie altijd bij de tijd!

Bekijk ook de omgevingsvisie Gooise Meren DEEL D - Uitvoering