Omgevingsvisie

Invloed op beleid

Woont u in Gooise Meren, bent u ondernemer of op een andere manier betrokken in de gemeente? Dan hebt u invloed op de omgevingsvisie.

Als we de omgevingsvisie veranderen, hebt u invloed op die veranderingen. Het kan gaan om ander beleid of aanpassing van bestaand beleid. We informeren bewoners en andere betrokkenen dan zo vroeg mogelijk en betrekken hen om mee te denken en mee te doen. Met participatie willen we de kwaliteit van plannen en besluiten verbeteren door de kennis en ervaring van maatschappelijk betrokkenen te benutten.

Bekijk de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op het beleid van gemeente Gooise Meren