Omgevingsvisie

De kracht van Gooise Meren

We hebben met inwoners, organisaties en ondernemers gesproken over de identiteit van Gooise Meren. Het is belangrijk om deze identiteit als basis te nemen voor onze visie op de toekomst. Het doel is om die identiteit zoveel mogelijk te behouden en te versterken.

Wat is die identiteit van Gooise Meren? De identiteit wordt bepaald door de volgende ‘kernkwaliteiten’; de meest waardevolle eigenschappen van onze gemeente:

  1. Goed leven in Gooise Meren: ruim en rustig wonen met een hoge ‘leefkwaliteit’
  2. Verbondenheid in de kernen met een uniek historisch en eigen karakter
  3. Een bijzondere parel van natuur-, water- en geschiedenis
  4. Centrale ligging, midden in Nederland en goed bereikbaar via goede wegen, het water, fietspaden en  openbaar vervoer.

Goed leven in Gooise Meren: ruim en rustig wonen met een hoge leefkwaliteit

Gooise Meren is een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in de regio Gooi- en Vechtstreek. Er is alles wat nodig is voor een goed leven. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam. We hebben in Gooise Meren een unieke combinatie van wonen, werken en welzijn: onze gemeente is groen, creatief, saamhorig en met veel geschiedenis. Mensen wonen hier fijn! Voor cultuurliefhebbers  is er veel te kiezen. Er zijn musea, theaters, een rijk verenigingsleven en er is een filmhuis. Er zijn daarnaast veel verschillende voorzieningen voor de zorg en het onderwijs, waaronder speciaal onderwijs.

Gemeente Gooise Meren telt ruim 60.000 inwoners (60.374 op basis van cijfers uit december 2022), verdeeld over 7.754 hectare grond. Dit aantal stijgt (naar verwachting) naar ruim 61.750 inwoners in 2040. Ongeveer een kwart van de woningen in onze gemeente is een sociale huurwoning (in bezit van woningbouwvereniging); circa 15% een particuliere huurwoning. De overige woningen zijn koopwoningen. Het grootste deel van de woningen zijn eengezinswoningen.

De gemiddelde inwoner van Gooise Meren heeft een hoog inkomen, vergeleken met de rest van Nederland. Er is daarnaast een lage werkloosheid. De laatste jaren is er een daling van de criminaliteit in de gemeente te zien. Inwoners en ondernemers krijgen veel ruimte om met eigen plannen te komen (initiatieven) en om mee te doen met het bedenken en uitvoeren van plannen van anderen (participatie). Zij kennen hun eigen buurt dan ook goed. Ook vragen we kinderen en jongeren om mee te denken bij het ontwikkelen van plannen en regels (beleid).

We willen in Gooise Meren voorkomen dat mensen in de problemen komen door bijvoorbeeld ziekte, armoede, schooluitval of ongeschikte woonsituaties. We werken daarbij aan belangrijke onderwerpen zoals mantelzorg, eenzaamheid, gelijke kansen, jeugd en opvoeden.

Verbondenheid in de kernen met een uniek historisch en onderscheidend karakter

Sinds 2016 vormen de kernen Naarden, Muiden, Bussum en Muiderberg samen de gemeente Gooise Meren. Iedere kern heeft daarbij zijn eigen identiteit behouden. En iedere kern heeft zijn eigen speciale kwaliteiten, die elkaar goed aanvullen:

  • Het intieme, rustieke en uniek gelegen Muiderberg met zijn groene Dorpsbrink en bijzondere kuststrook
  • Het levendige Bussum met haar winkelhart, waarin winkels, horeca, de markt, kunst, cultuur en groen bij elkaar komen. In Bussum zijn verschillende woonwijken en bedrijventerreinen: Het Spiegel is 1 van de oudste villawijken in Nederland en net als de wijk Bredius een beschermd dorpsgezicht
  • Naarden, met haar diverse woonwijken, activiteiten van bedrijven en ondernemers. De kern van Naarden is het beschermde stadsgezicht Naarden Vesting, met de Grote Kerk, de unieke stervormige vestingwallen, de horeca, voorzieningen, culturele evenementen en de schootsvelden
  • Het 1.000 jaar oude Muiden - zie de akte van Keizer Otto III uit 953 - is ook een beschermd stadsgezicht met prachtige vestingwallen, het Muiderslot, de haven en de sluizen, de schootsvelden en forteiland Pampus. In Muiden vind je ook oude en nieuwe woonwijken waar mensen met plezier leven

Een bijzondere natuur-, water- en erfgoedparel

Er is heel veel bijzondere natuur en water. Gooise Meren is geliefd bij inwoners, toeristen en recreanten vanwege het rijke cultureel erfgoed, de natuur, polderlandschap, de weidevogelgebieden en het landschap. Ook jongeren in Gooise Meren vinden de natuur en het water in de gemeente belangrijk.

Gooise Meren heeft veel buitengebied met bekende meren zoals het Naardermeer, IJmeer en Gooimeer. Het Naardermeer was het eerste natuurmonument van Nederland. Door het vele water zijn er veel mogelijkheden voor waterrecreatie, zowel aan de kust als op de binnenwateren. Aan de verschillende zwemstranden kunnen mensen aan watersport doen. In Gooise Meren is ook bos  en (veen)heide. De natuur in Gooise Meren en de regio Gooi en Vechtstreek is een belangrijk onderdeel van de beschermde ‘Ecologische hoofdstructuur’ en ‘Natura 2000-gebieden’ in Nederland. In de rijke natuur leven bijzondere diersoorten.

Behalve natuur zijn er veel goed bewaarde gebouwen en landschappen die we uit het verleden hebben geërfd. Dit willen we bewaren voor de volgende generaties. In Gooise Meren bevindt zich een gedeelte van de Hollandse Waterlinie, die pas geleden is opgenomen op de Werelderfgoedlijst.

Centrale ligging en goed bereikbaar

Gemeente Gooise Meren ligt centraal in Nederland. Op korte afstand liggen grote steden zoals Amsterdam, Utrecht, Almere en Amersfoort. De gemeente is goed bereikbaar over de weg (A1 en A6) en over het water en is een knooppunt van fiets- en wandelroutes. Daarnaast heeft Gooise Meren twee stations: Naarden-Bussum en Bussum Zuid. In sommige kernen kan de bereikbaarheid nog worden verbeterd. Toch zijn we een aantrekkelijke gemeente voor mensen (en gezinnen) die ruimer willen wonen, maar die in 1 van de buursteden werken. De goede bereikbaarheid is ook  aantrekkelijk voor ondernemers om hier een bedrijf te starten. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijventerreinen Gooimeer Zuid aan de A1.